Saturday, 28 May , 2022

آرشیو روزانه : آذر ۱۹, ۱۴۰۰

19آذر
پرستاران ما در این شرایط سخت بیماری کرونا با اقدامات ارزشمند خود به جامعه ما عزت دادند

پرستاران ما در این شرایط سخت بیماری کرونا با اقدامات ارزشمند خود به جامعه ما عزت دادند

توکلی گفت: پرستاران ما در این شرایط سخت بیماری کرونا با اقدامات ارزشمند خود به جامعه ما عزت دادند و تمامی مردم و مسئولین قدردان زحمات و از خودگذشتگی آنها می باشند.