شهید سلیمانی مرد عمل، تدبیر، دیپلماسی بود

حجت الاسلام علی کنگرلو، گفت: شهید سلیمانی مرد عمل، تدبیر، دیپلماسی و شخصیتی که در خاورمیانه و جهان نقش مهمی داشت؛ نیز دیدگاه و نظرات او در جهان تاثیرگذار بود. در زمینه نابودی داعش، راهکارهای اساسی را پیشنهاد داده و آثار مهمی را از خود در خاورمیانه بر جای گذاشت.

مشروح خبر →
  منتشر شده در :  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲          ساعت:  ۴:۰۹ ب٫ظ